260 كورس من يوديمى مجانا ولفترة محدودةفى الاول كدا لو معملتش شير هتحرم ناس كتير من الكنز دا
اكثر من 250 كورس مدفوع من يوديمي مجانا ولفترة محدودة ثمنهم اكثر من 25 الف دولار يعنى 440 الف جنية

العروض لفترة محدودة يعني ياتلحق يامتلحقش •
اشترك فى الكورس الان قبل ما العرض ينتهي والكورس هيفضل مجاني فى حسابك على موقع يوديمي للأبد •
ولما تنتهي من مشاهدة كورس هتاخد علية شهادة مجانية من الموقع •

ومتنساش تتابعنا لمزيد من العروض والكورساتأضغط على أسم الكورس سيحولك لموقع يوديمى
وأضغط على Enroll Now
وسجل فى الموقع ومبروك عليك الكورس مجانا وللأبد
===================

WEB DEVELOPMENT 

HTML5 for beginners 195$=>>0$

Build Responsive Real World Websites with CSS3 v2.0 200$=>>0$

Three.js & WebGL 3D Programming Crash Course (VR, OpenGL) 20$=>>0$

Learn JavaScript for Web Development 75$=>>0$

Learn Bootstrap 4 Responsive Web Development 50$=>>0$

Try Django 1.10 | Create a URL Shortening Service 50$=>>0$

Web design: دورة تصميم مواقع الإنترنت 0$

Learn PHP 7 This Way to Rise Above & Beyond Competition! 0$

Basics Of PHP For absolute Beginners 190$=>>0$

A-Frame Web VR Programming Tutorial Series (Virtual Reality)  40$=>>0$

Make Your First Website From Scratch - Adobe Dreamweaver® CC 45$=>>0$

Angular 2+ with Typescript - Essential Training 195$=>>0$

Ionic & Angular JS: Principles Of Mobile and Web Development 40$=>>0$

Learn how to convert PSD to HTML and CSS responsive 30$=>>0$


=====================

Wordpress
====================

Programming & IT

Learn C programming from scratch and become expert in C 120$=>>0$

PYTHON - A to Z Full Course for Beginners 20$=>>0$

Python eCommerce | Build a Django eCommerce Web Application 195$=>>0$

Learn Advanced Python 200$=>>0$

Data Analysis with Pandas and Python 60$=>>0$

Learn Programming in Python With the Power of Animation 195$=>>0$

Java Programming For Complete Beginners Using Eclipse IDE 195$=>>0$

Test your Core Java skills 20$=>>0$

Statistics with R - Beginner Level 20$=>>0$

Perl Building Blocks - An Introduction to Perl 195$=>>0$

Learn C++ Programming Mini Course - Power of Animation 20$=>>0$

Cocos2d-x v3 C++ - Beginning Game Development 100$=>>0$

Flappy Bird Clone - The Complete Cocos2d-x C++ Game Course 40$=>>0$

Swift - The Ultimate Guide To Mac and iOS Development 80$=>>0$

How Hackers Create Malware and Infiltrate Victim Machines 195$=>>0$

How Hackers Infiltrate Computers Using Trojans 195$=>>0$

Homebaked | Raspberry Pi + Django Home Server 95$=>>0$

Linux Command Line Basics 200$=>>0$

AWS Certified Associate (All 3) - VPC Security Mastery2018 20$=>>0$

Unity Multiplayer 2017 -Build Online Shooter - code included 200$=>>0$

Make An RPG With GameMaker Studio 2 200$=>>0$

Practical Game Development in Unity 4: Level 2.1 0$

Vagrant Essentials : Learn DevOps Using Vagrant 30$=>>0$


================

Video  Editing & Production


============================

Motion Graphics============================

Photography====================

Photo Editing & Design
Photoshop Effects - Create Amazing Text Effects 100$=>>0$

Photoshop for Entrepreneurs - Design 11 Practical Projects 25$=>>0$

Learn Professional 2D Game Graphic Design in Photoshop 150$=>>0$

Master Advanced High End Beauty Retouching in Photoshop 200$=>0$

Mobile App Design in Photoshop From Scratch: Design Uber App 0$

Photorealistic Digital Painting From Beginner To Advanced. 110$=>>0$

Learn Professional 2D Game Asset Graphic Design in Photoshop 150$=>>0$

Learn Professional Pixel Art & Animation for Games 65$=>>0$

Unity 3D Course: No Coding, Build & Market Video Games Fast 200$=>>0$

Logo Design Essentials 20$=>>0$

Mastering Black and White Retouching in Photoshop 200$=>>0$

Beauty of Dodge & Burn in Photoshop 100$=>>0$

Affinity Photo For Beginners 100$=>>0$

Nik Software : Color Efex Pro 2 from Basics to Pro Workflow 200$=>>0$

======================

Microsoft Office

=======================

Teach Online Courses
==================

Markiting

How To Create An Effective Social Media Strategy 30$=>>0$

Podcasting: How To Make Your Own Podcast 175$=>>0$

How to Start a Successful Social Media Marketing Agency 200$=>>0$

Conversations With Digital Nomads 195$=>>0$

CPA Marketing Mastery & Innovation 200$=>>0$

Bulletproof CPA Method - Newbie Friendly 25$=>>0$

Bing Ads Marketing: Beginner's Bing Advertising Blueprint 40$=>>0$

How To Create Your First Affiliate Marketing Info Product 45$=>>0$

How to Sell on Groupon for Business Owners 195$=>>0$

Product Marketing + FREE SOFTWARE 50$=>>0$

Digital Marketing Strategies for Business Owners 200$=>>0$

Webinar Marketing Mastery: Beginner to Pro Overnight 200$=>>0$

Online Marketing: The Best Selling Author Sales Funnel 50$=>>0$

The Ultimate ClickFunnels Super Affiliate Training 110$=>>0$

Celebrity Gossip Blogs - How to Start a Celeb Gossip Blog 195$=>>0$

Pay Per View Marketing: Beginner's PPV Blueprint 40$=>>0$

Blog Marketing: Beginner's Blogging Blueprint 45$=>>0$

Wealthy Affiliate: Autopilot Affiliate Method 2017 25$=>>0$

Affiliate Marketing 101: The Basics of Affiliate Marketing 195$=>>0$

==========================

Facebook& Instagram Markiting

=====================

Youtube & Video Markiting YouTube Thumbnails - How I Got 116k Subs & 11,000,000+ Views 145$=>>0$

The Youtube Gaming Video Guide. 20$=>>0$

YouTube Affiliate Marketing Mastery 200$=>>0$

YouTube Made Simple: Start your channel fast complete guide 200$=>>0$

=============================

E-Commerce

Shopify Drop Ship Mastery 200$=>>0$

eCommerce for Beginners: A Guide to Dropshipping Products 200$=>0$Learn How To Build An E-Commerce Web Site By osCommerce 0$

How I Profit Selling Specific Items On Ebay 20$=>>0$

Open an E-Commerce Shop In One Day with WooCommerce & Amazon 40$=>>0$

Advanced: Make and Sell Custom Shirts Using Merch by Amazon 95$=>>0$

How to build an etsy ecommerce home business in record time 20$=>>0$

Ebay Drop Ship Mastery 180$=>>0$

Drop Shipping 2.0 (More Traffic & Less Competition) 200$=>>0$

Shopify for Newbies: Basic Guide to Drop Shipping on Shopify 50$=>>0$

Amazon Dropship Mastery 180$=>>0$

eBay Dropshipping Academy: Ultimate Arbitrage Mastery Course 200$=>>0$

Introduction: Make and Sell Custom Shirts w/ Merch by Amazon 20$=>>0$

============================

Business

Poshmark Seller Mastery 120$=>>0$

Home-Based Business Startup Tips from "Grocery Game" Founder 95$=>>0$

Profitable Businesses and Careers for Digital Nomads 195$=>>0$

Retail Arbitrage Pro - Utilize Amazon to Your Advantage 200$=>>0$

Building Teams by Outsourcing Task to Virtual Assistants 30$=>>0$

Remove Your Mental Financial Success Blocks With EFT 95$=>>0$

The Single Most Profitable Business - Real Estate Investing! 200$=>>0$

Self-Publish Your eBook? 120$=>>0$

How to Generate Passive Income With No Initial Funds 200$=>>0$

Transfer Pricing A Complete Analysis 50$=>>0$

Real Estate Investing: Strategies, Tools & Investing Mindset 195$=>>0$

1 day MVP 2.0 | Go from idea to MVP in just 1 day 145$=>>0$

Business Plan: Learn It Fast! 20$=>>0$

How to Start a Business on Fiverr 180$=>>0$

How to Analyze Multifamily Investment Opportunities 105$=>>0$

Website Secrets: Get a Gorgeous Website on the Cheap 50$=>>0$

Intro to Financial Modeling 105$=>>0$

Real Estate Wholesaling Investment Analysis for Beginners 105$=>>0$

Fast Video Curation: Create an online branded tv channel 20$=>>0$

30 Day Challenge: Step by Step Online Business Success 130$=>>0$

How To Become a Bestselling Author on Amazon Kindle 200$=>>0$

Building an Online Business while traveling the whole World 200$=>>0$

How to Create a Marketing Video for Your Business or Product 20$=>>0$

Learn Architecture Design Work & Learn to Make your own... 100$=>>0$

Visit our facebook page " BOCourses"

=====================

Management & Forex


Four Fundamentals of Financial Planning 30$=>0$

Accounting And Finance: Bookkeeping & Financial Statements 185$=>>0$

Project Management: Deliver on Time + Scrum Project Delivery 195$=>>0$

How to Earn the Project Management Professional (PMP) 20$=>>0$

The Management Consultant Toolkit 175$=>>0$

Crash Course on Capital Structuring Techniques 125$=>>0$

Crash Course on Budgeting Techniques in Financial Management 20$=>>0$

Management Science Models and Techniques 45$=>>0$

Become an Investment Banker 185$=>>0$

Learning the Hard Way Vol 8: Learning Project Organization 200$=>>0$

Stock Market for Beginners 75$=>>0$

Elliott Wave -Forex Trading With The Elliott Wave Theory 90$=>>0$

Forex Trading For Beginners 50$=>>0$

Learn to Trade the Stock Market without Blowing Your Profits  60$=>>0$

======================

Entrepreneurship

Intro to Entrepreneurship: Get started as an Entrepreneur 195$=>>0$

Intro to Entrepreneurship: Get started as an Entrepreneur 195$=>0$

Entrepreneurship Success Mindset 200$=>>0$

Entrepreneurial Spirit - How to succeed as an entrepreneur 190$=>>0$

The Successful Entrepreneurial Mindset 195$=>>0$

 Personal Development=============================

Health & Fitness
=============================

Music
=============================

Other Courses
متنساش تتابعنا لمزيد من العروض والكورسات
facebook.com/BOCourses

عرض رأس السنةاي كورس من يوديمي بـ 10.99$ ومهما كان ثمنة
العرض سينتهي يوم 6 يناير

http://bit.ly/2018s10s


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعلم اللغة الأسبانية مجانا

سلسلة الربح من الانترنت - الفريلانسينج والعمل الحر عبر الانترنت

أهم الكورسات لتعلم برنامج Adobe After Effects